سایت های جالب

سایت های جالباین وب سایت، سایت ها را بصورت در حال چرخش نمایش می دهد، حتی زمانی
 که وب سایت مورد نظر شما در حال چرخش است می توانید در جعبه های متن، 
تایپ کنید. در کادر جستجو عبارت مورد نظر خود را وارد کنید و سپس بر روی یکی
 از لینک ها کلیک کنید هر سایتی که باز می شود بصورت ساعتگرد شروع به
 چرخش می کند.

"در یک دقیقه باید کلمات داده شده را تایپ نمایید و بعدا آمار و رکورد خود را چک کنید"